"La Societat en Xarxa"

( per obtenir la traducció al castellà passar el cursor del ratolí sobre el text.)
L'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació ha estat l'organisme encarregat de la realització de l'informe "La Societat en Xarxa". De l'informe s'extreu que el 88% de les llars espanyoles amb Internet disposa de connexió amb banda ampla, superant la mitjana europea, i 24,3 milions de ciutadans de 10 i més anys han accedit en alguna ocasió a la Xarxa Aquesta última xifra estableix en més del 60,5% el percentatge d'internautes sobre la població, més de 10 punts per sobre de la mitjana europea del 50,1%.
El ritme de creixement interanual en els darrers anys se situa al voltant del 9/10%, el que ha suposat un increment de 1,6 milions d'internautes espanyols el 2008 respecte a l'any 2007. Al món hi ha 1.596 milions d'usuaris d'Internet, amb una penetració del 23,8%.
Cal destacar com a novetat en l'edició de l'informe d'aquest any, la inclusió del sector de Tecnologies de la Informació (TI) a Espanya i el de Continguts Digitals.
De les conclusions que s'extreuen, cal destacar que la despesa total a Internet manté la tendència ascendent en aquest últim any, amb un total de 1979 milions d'euros. L'accés a Internet es manté predominant des de l'ordinador de sobretaula amb un 83,5% de les llars connectats, mentre que l'accés des del portàtil ha crescut i se situa en el 34,5% de les llars el 2008. Cal destacar a més la posició que arriben als telèfons mòbils en el marc de les TIC. El mòbil es confirma com un dels serveis TIC amb més penetració entre la població espanyola i és la principal eina d'accés a la Societat de la Informació en el món.
En el marc empresarial destacar que Espanya ocupa un dels primers llocs del rànquing de la UE-27 en percentatge d'empreses amb accés a Internet que es connecten mitjançant banda ampla.
Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen de la lectura de l'Informe. Per a més informació es recomana dirigir-se a la pàgina web de
l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació.
Albert Pérez Novell NV Consulting 

Comentaris